»   pyrmo dinitrol
    »   polytop
    »   equalizer

Akcija! Nuolaidos!
Apie mus
  Skirtingų prekių viso: 0
  Viso prekių krepšelyje: 0
  IŠ VISO: 0 €
  » žiūrėti krepšelį

  UAB 'MAKVIS',
  Dariaus ir Girėno g. 40-101,
  LT-02189 Vilnius, Lietuva

  Tel. (8-5) 239 59 16,
  Faks. (8-5) 239 59 17
 
  » grįžti atgal


Naujas požiūris į automobilių korozijos problemą šiaurės šalyse
    Šiaurės šalių automobilių asociacija ir vartotojų sąjunga paruošė naujas taisykles, kurios turės reglamentuoti automobilio gamintojo suteikiamos garantijos nuo korozijos tvarką lengviesiems automobiliams. Jos numato, kad garantijos laikas turės būti minimum 3 metai iki kiauryminės korozijos ir tie patys 3 metai garantija kitiems rimtiems matomiems korozijos pažeidimams. Taisyklės taip pat numato, kad dažytiems paviršiams turės būti suteikiama 6 metų garantija.
    Dar 1983 metais suformuluoti bendromis Automobilių asociacijos ir Vartotojų sąjungos jėgomis reikalavimai automobilių gamintojų antikorozinėms garantijoms privertė daugumą gamintojų savo naujiems automobiliams suteikti 6 metų garantiją nuo korozijos. Tačiau automobilių atsparumo korozijai tyrimai akivaizdžiai parodė, kad jau po 3 metų eksploatacijos ant daugumos lengvųjų automobilių randami žymus korozijos pėdsakai. Tokie korozijos pažeidimai neretai sąlygoja kiauryminės korozijos atsiradimą netrukus po to kai baigiasi 6 metų gamintojo garantiją. Šiuolaikinės technologijos, naudojamos automobilių pramonėje sudaro galimybes gamintojams suteikti žymiai ilgesnes nei 6 metų garantijas nuo kiauryminės korozijos be žymesnių gamybos kaštų padidėjimų. Kai kurie keleivinių automobilių gamintojai jau šiandien savo produkcijai suteikia 10 ir daugiau metų garantiją nuo kiauryminės korozijos. Šiaurės šalių automobilių asociacija ir vartotojų agentūra bendromis jėgomis paruošė rinkinį taisyklių, pavadintų “Atnaujintos Šiaurės šalių keleivinių automobilių korozijos taisyklės 2000”

    Štai šių taisyklių pagrindiniai teiginiai:
  • Garantijos suteikėjas yra atsakingas už tai, kad automobilis neturės kiauryminės korozijos 10 metų nuo jo pateikimo pirkėjui datos.
  • Garantijos suteikėjas taip pat atsako už visus kitus rimtus korozijos pažeidimus, atsiradusius laike to paties 10 metų garantijos metu jei jų atsiradimas nesusijęs eksploatacijos taisyklių nepaisymu. Tokiems pažeidimams priskiriami degalų bako korozija, purvasargių kronšteinų korozija, stabdžių sistemos detalių korozija bei ratų arkų korozija. Dujų išmetimo sistemai korozijos garantijos laikas gali būti sutrumpintas iki 5 metų.

  • Garantijos suteikėjas taip pat atsako minimum 5 metus nuo automobilio pardavimo už išorinės korozijos atsiradimą ant dažų paviršiaus ar kitus dažų sluoksnio pažeidimus, kurių atsiradimas priklauso nuo medžiagų ar jų užnešimo technologijos pažeidimų.
    Tuo pat metu taisyklės atleidžia nuo bet kokios atsakomybės gamintoją, jei pažeidimai atsirado dėl to, kad Vartotojas negarantavo savo automobilio tinkamos priežiūros. Pavyzdžiui, siekiant užtikrinti išorinių dažų ilgaamžiškumą bei išorinių pažeidimų nebuvimą automobilio savininkas privalo reguliariai plauti savo automobilį. Suomijos Automobilių ir keliautojų Klubas (ATSF) kartu su Suomijos Vartotojų Agentūra paruošė rekomendacijas keleivinių automobilių importuotojams apie tai, kokios yra garantijos nuo korozijos sąlygos bei jos įsipareigojimai. Laukiama, kad visų Šiaurės šalių importuotojai, pasirašę šias taisykles, bus įsipareigoję besąlygiškai jų laikytis, lygiai kaip teikti informaciją apie šių taisyklių pasekmes.
    Šiaurės šalių Antikorozinis Kodeksas asmeninės paskirtiems automobiliams Įvadas 1983 m Šiaurės šalių Antikorozinis Kodeksas užtikrino, kad praktiškai visi automobilių gamintojai suteikdavo savo produkcijai minimum 6 metų garantiją pradedant 1985 metais. Tačiau dauguma importuotojų reklamuoja šią garantiją labai tiesmukai, be tinkamo paaiškinimo, ką konkrečiai garantuoja pirkėjui šis Kodeksas.Todėl pirkėjui darosi visai neaišku ką būtent garantuoja gamintojas ir kokiomis sąlygomis tą garantija galioja. Geru pavyzdžiu gali būti tai kad pirkėjas turėjo labai skirtingus įsipareigojimus apie automobilio pateikimą patikrinimui siekiant išsaugoti garantijos galią visam laikotarpiui. Tyrimai, atlikti Šiaurės šalyse 1992 ir 1997 metais (rezultatai apibendrinti Švedijos Korozijos instituto ataskaitoje 1997:5 Report), labai aiškiai parodė, kad net ir nauji asmeninės paskirties automobiliai koroduoja. O korozija reiškia papildomas išlaidas automobilio savininkui bei nenumatytas problemas, susijusias su tokio automobilio utilizacija. Ir nors nenustatytas tiesioginis ryšys tarp korozijos ir avarijų pasekmių, korozija vis tik dažniausiai apsprendžia rimtesnes avarijos pasekmes ir jau visai tiesiogiai ženkliai didesnes automobilio savininko išlaidas automobiliui remontuoti. Kaip taisyklė, draudimo kompanijos, nedengia tų kaštų, kurie tiesiogiai susiję su remontu ar keitimu detalių, pažeistų korozijos.
    Automobilio savininko dabartinės teisės Įstatymai Šiaurės šalyse negarantuoja automobilio savininkui, kad jo interesai bus deramai apginti ryšium su nuostoliais dėl korozijos. Kaip taisyklė, matomi korozijos pažeidimai pasirodo tik pasibaigus įstatymais numatytam 6 metų garantiniam laikotarpiui, kuri dauguma gamintojų priversti garantuoti-t.y. savininkas jau negali pasinaudoti gamintojo garantija. Ir nors įstatymo numatyta gamintojo atsakomybė dengiant nuostolius, atsiradusius dėl priešlaikinės korozijos, savininkui dažnai neaišku dėl įvairios garantijos sąlygų interpretacijos, kokius būtent jo nuostolius dėl remonto dengia gamintojas ir kas būtent dengs išlaidas susijusias su papildomu antikoroziniu padengimu. Visa tai, kartu su pardavėjo reklamuoja garantija nuo korozijos bei faktais, kad vis daugiau ir daugiau automobilio dalių bei detalių yra galvanizuojamos (cinkuojamos), nepagrįstai suformuoja pirkėjo nuomonę, kad jo nupirkta automobilis niekada nesurūdys. Tuo tarpu, gamintojo atliktos apsaugos nuo korozijos priemonės tik užtikrina, kad automobilis nurūdys garantinio periodo metu. Patirtis rodo, kad dauguma automobilių yra apgalvotai (sąmoningai) pagaminti tokiu būdu, kad tik atlaikytų garantinį privalomą 6 metų periodą. Kadangi dėl grynai ekonominių priežasčių, antikorozinės priemonės gamybos metų minimalios ir pakankamos tik užtikrinti privalomą garantinį laikotarpį, korozija yra labai įprastas reiškinys, prasidedantys tuoj pat po gamyklinės garantijos pasibaigimo.

    Asmeninės paskirties automobilių korozija Egzistuoja daugybė faktorių, įtakojančių skirtingu lygiu automobilių korozijos reiškinį. Patys reikšmingiausi iš jų yra sekantys:
a) automobilio konstrukcija ir gamybos proceso ypatybės
b) aplinkos įtaka-pvz santykinis drėgnumas, oro užterštumas ir kelio druskų naudojimas
c) automobilio priežiūra ir eksploatacijos sąlygos

    Dabartinis technologijos lygis leidžia modifikuoti konstravimą bei gamybos technologiją taip, kad būtų be papildomų išlaidų užtikrinta automobilio, kurio atsparumas korozijai žymiai didesnis, gamyba. Tokios galimybės realizacija ženkliai padidina automobilio pirkėjo galimybę nusipirkti automobilį, kuris rūdys žymiai mažiau. Pakėlus antikoroziniai garantijai reikalavimus iki 10 metų, daugelis automobilių gamintojų bus priversti taip pakeisti savo gamybos technologijom, kad užtikrintų ilgesnę garantiją nuo korozijos. Patirtis, įgyta taikant 6 metų privalomą garantiją parodė, kad tai yra visai įmanoma. Gamintojai pradėjo deklaruoti 10-12 metų garantija nuo korozijos kai kuriems automobilių modeliams, tuo aiškiai demonstruodami, kad automobilio antikorozinė garantija bebūtinai yra tiesioginiai priklausoma nuo automobilio kainos. Korozijos poveikis išmetimo sistemai, šasi, stabdžių sistemos vamzdeliams, ratų arkoms ir degalų bakams. Mechaninių komponentų korozija tam tikru laipsniu yra užtemdyta (ignoruojama) bendros antikorozinės garantijos kėbului. Dažnai šie mechaniniai komponentai silpniau apsaugoti nuo korozijos nei kitos kėbulo dalys, ir todėl jų atsparumas korozijai žymiai mažesnis, nei galima būtų tikėtis. Yra visiškai realu yra tuos komponentus gaminti iš alternatyvių medžiagų, arba taip apdoroti antikoroziškai gamybos metu, kad ženkliai padidėtų jų atsparumas korozijai. Todėl yra logiška reikalauti tokios pat garantijos nuo korozijos šioms detalėms kaip ir visam kėbului. Tuo tarpu garantijos išmetimo sistemos elementams gali būti sutrumpintos iki 5 metų. Taigi Šiaurės šalių antikorozinio Kodekso esmė yra tame, kad jis veiktų kaip iniciatorius ir kaip priemonė gerinti korozinį atsparumą visų gaminamų automobilių tikslu pilniau atstovauti automobilių pirkėjų interesus bei užtikrinti visuomenės ekonominių bei ekologinių interesų pilnesnį atspindėjimą. Išvados Remiantis turima ilgametę patirtimi, visi asmeninės paskirties automobilių importuotojai į Šiaurės šalys bus neišvengiamai įpareigoti kaip galima greičiau garantuoti savo produkcijai geresnę ir ilgesnę garantiją nuo korozijos bei dažų sluoksnio pažeidimų remiantis šiuo Kodeksu. Po šio Kodekso pasirašymo, Šiaurės šalių pirkėjai bus informuojami, kurie iš automobilių importuotojų atitinka šio Kodekso reikalavimus. Kaip vienas iš argumentų, įtakojančių pirkėjo apsisprendimą pirkti vieną ar kitą modelį, bus Šiaurės šalių vartotojų bei automobilių savininkų organizacijos informacija kurie gamintojai kurie atsižvelgia į Kodekso reikalavimus ir jų paiso.
    Tai reiškia, kad Šiaurės šalių Antikorozinis Kodeksas galės bus naudojamas kaip marketingo instrumentas ne tik automobilių gamintojų bei importuotojų, bet ir kaip svarbi informacija privačiam pirkėjui pasirenkant vieną ar kitą gamintoją ar modelį. Šiaurės šalių antikorozinis Kodeksas asmeninio vartojimo automobiliams.

1. Bendroji dalis Generalinis agentas/automobilių importuotojas pasižada prisiimti įsipareigojimus prieš pirkėją pagal šio Kodekso raidę ir dvasią ir užtikrinti, kad naujų automobilių pardavėjai prisiims tuos pačius įsipareigojimus. Generalinis agentas/automobilių importuotojas ar naujų automobilių pardavėjas negali teigti, kad jis patenkina Šiaurės šalių Antikorozinio kodekso reikalavimus, jei jo garantijos numato didesnę nei numato ši kodeksas automobilio savininko atsakomybę.

2. Galiojimo ribos Šis kodeksas taikomas naujiems privatiems automobiliams registruojamiems Danijoje, Suomijoje, Norvegijoj, Švedijoje ir Islandijoje.

3. Paviršiniai korozijos pažeidimai dažų paviršiuje. Garantijos davėjas prisiima atsakomybę mažiausiai 5 metams nuo automobilio pristatymo už paviršinę koroziją ir dažų pažeidimus susijusius su bloga konstrukcija, medžiagomis ar gamyba ir pasireiškusius laike nurodyto periodo. Paviršinė korozija apibūdinama kaip korozija, pasireiškusi ant bet kurios dažytos kėbulo vietos, chromuotų paviršių, detalių ir ne būtinai pasibaigusi gilumine/perforuota korozija. Dažų sluoksnio pažeidimai apibūdinami kaip tiesioginiai dažų sluoksnio pažeidimai, kurių pasekmėje gali prasidėti korozija arba kurie pasireiškia spalvos išblukimu, pūslių atsiradimu, blogu sukibimu* ar panašiais kitais požymiais.

4. Korozijos pažeidimai Garantijos davėjas prisiima atsakomybę mažiausiai 10 metų nuo automobilio pateikimo už pažeidimus atsiradusius dėl kiauryminės/perforacinės korozijos ant kėbulo kai apie juos pareiškiama laike garantinio periodo. Tam pačiam 10 metų laikotarpiui garantijos davėjas prisiima atsakomybę už kitus rimtus korozijos pažeidimus tokius kaip kuro baką silpninanti korozija, purvasargių kronšteinų korozija, stabdžių sistemos vamzdyno ir ratų arkų korozija tokiu lygiu, kad įprasti saugumas bei funkcionalumas nėra pakankamai užtikrinami. Garantijos periodas dujų išmetimo sistemos detalėms gali būti apribotas 5 metais. * EN ISO 2409-1992 minimalus leistinas įvertinimas 0 ar 1 balas

5. Inspektaviami-patikrinimai Garantijos davėjas gali reikalauti pateikti patikrinimui automobilį kas 24 mėnesius laike viso garantinio periodo.Garantijos davėjas yra įpareigotas suteikti aiškią informaciją garantijos dokumentuose apie patikrinimų skaičių bei jų periodiškumą. Tačiau privalu laikytis sekančių nuostatų:
a) Patikrinimai atliekami nemokamai automobilio savininkui
b) Patikrinimai negali baigtis reikalavimais tuoj pat atlikti remontą ar aptarnavimą
c) Jei garantijos davėjas reikalauja papildomo antikorozinio padengimo laike garantinio laikotarpio, šis padengimas turi būti atliktas garantijos davėjo sąskaita.
d) Garantijos davėjas privalo raštiškai informuoti automobilio savininką apie automobilio antikorozinio padengimo pažeidimus ar defektus pvz. dažų sluoksnio pažeidimus, aptiktus patikrinimo metu ir už kuriuos yra atsakingas automobilio savininkas
e) Atliekant patikrinimus garantijos davėjas privalo išduoti sertifikatą, patvirtinantį patikrinimo atlikimą.
f) Patikrinimo neatlikimas reiškia, kad garantija nustoja galioti, jei garantijos davėjas gali parodyti, kad pažeidimas dėl kurio kreipiamasi yra rezultatas praleisto patikrinimo.

6. Remontas Automobilio antikorozinio padengimo pažeidimai ir defektai už kuriuos atsako garantijos davėjas pagal šio Kodekso p.3,4 ir 5 turi būti pašalinti garantijos davėjo arba jo paskirtu asmeniu be automobilio savininko papildomų išlaidų. Automobilio antikorozinio padengimo pažeidimai už kuriuos garantijos davėjas neatsako turi būti pataisyti automobilio savininko užsakymu profesionaliu būdu ir laikantis garantijos davėjo pakankamų instrukcijų. Jei antikorozinis padengimas atstatytas ne autorizuotame garaže kur kartu buvo atliktas kitas daužto automobilio remontas, garantija ir toliau galios toms atremontuotoms dalims, kurias automobilio savininkas pateiks papildomam patikrinimui garantijos davėjui. Garantija turi aiškiai numatyti automobilio savininko pareigą tai padaryti, lygiai kaip ir garantijos davėjo pareigą išduoti sertifikatą apie atliktą tokį patikrinimą.

7. Informacija apie remontą, priežiūra ir t.t. Garantijos davėjas yra įpareigojamas suteikti automobilio savininkui bendro pobūdžio informaciją apie automobilio priežiūrą bei palaikymą. Ši informacija taip pat turi apimti rekomendacijas apie papildomą antikorozinį padengimą pasibaigus garantijos laikui kad garantuoti optimalią apsaugą nuo korozijos pažeidimų. Visi automobilių savininkai pageidaujantys dėl kokios nors priežasties pataisyti antikorozinę dangą ar atlikti papildomą antikorozinį padengimą dar nesibaigus garantiniam laikotarpiui turi teisę tai padaryti neprarandant garantijos. Garantijos davėjas turi suteikti informaciją kuri antikorozinio padengimo metodą/medžiagas reikia pasirinkti. Taip pat turi būti suteikta informacija kaip remontuoti pažeistą antikorozinę dangą.

8. Pretenzijos Automobilio savininkas privalo pranešti garantijos davėjui apie aptiktą ar identifikuotą pažeidimą per pakankamą tai padaryti laiką.

9. Apribojimai dėl atsakomybės garantijos metu Garantijos davėjas neatsako už pažeidimus kurie atsirado dėl automobilio savininko kaltės ar nežinojimo ir kai tai galima įrodyti.

10. Savininko pasikeitimas Garantija galioja jei jos metu įvyksta automobilio savininko pasikeitimas.

11. Ginčai Visi ginčai tarp garantijos davėjo ir automobilio savininko sprendžiami remiantys šalies, kur automobilis buvo pirktas galiojančiais įstatymais.